Indusdeltat hotas av havsvatten

Karachi, 190902 (IPS) – Floden Indus är av mycket stor betydelse för Pakistans befolkning. Men dess deltaområden har minskat drastiskt i omfång och inträngande saltvatten tvingar allt fler jordbrukare att överge sina odlingar och flytta från sina hem.

En rapport som förra året publicerades av vattenforskningscentret USPCASW vid Mehrans tekniska universitet, visade att deltaområdet 1833 var nästan 13 000 kvadratkilometer stort. Idag återstår bara mellan åtta och tio procent, slog forskarna fast efter att ha jämfört gamla kartor med nutida fältstudier.

– Människans miljöpåverkan och förändringar i det naturliga vattenflödet i floden har lett till ett ökat inflöde av havsvatten, och klimatförändringarna har resulterat i att deltat dragit sig tillbaka, säger rapportens huvudförfattare Altaf Ali Siyal vid USPCASW.

En av dem som fått uppleva effekterna är 45-årige Gulab Shah, som säger att han inte längre kan sova på nätterna. Detta eftersom hans familj oroar sig över att behöva överge hembyn i Jhaloo i provinsen Sindh och i stället flytta in till någon av landets storstäder. Orsaken är att allt mer havsvatten tränger in på deras marker.

– Det är det enda jag och mina bröder pratar om, säger Gulab Shah, och påpekar att de alla är oroliga för att behöva flytta till en stad fylld av okända människor där deras egen livsstil riskerar att gå förlorad.

Nästan hälften av de åkermarker som hans pappa en gång ärvde har under de senaste 70 åren gradvis hamnat under havsvatten. Men även om familjen fortfarande har tillräckligt stora ägor för att kunna starta ett nytt liv någon annanstans, går det inte, enligt Gulab Shah.

– Det finns inga köpare. Ingen vill köpa mark när de vet att den kommer att hamna under havsvatten inom kort. Varje år flyttar fler och fler härifrån, främst jordbruksarbetare, eftersom de inte längre kan få några jobb, betonar han.

I miljontals år har floden Indus försett våtmarker, kärr, gyttjemarker och mangroveskogar med vatten under dess 300 mil långa sträckning från Himalaya ned till utflödet i Arabiska havet. Men i dag är våtmarkerna på väg mot en långsam död.

Vattendammar och andra anläggningar har gjort att flodens vatten inte längre når fram till deltalandskapen. Det har också lett till en minskad sedimentavlagring, vilket i sin tur gjort det lättare för havsvatten att tränga in på land.

Därutöver innebär klimatförändringarna att nederbörden har blivit mindre förutsägbar och att vattennivåerna har minskat. Detta samtidigt som efterfrågan på vatten ökat från både jordbruk och en växande befolkning.

Gulab Shah säger att även bristen på vatten har gjort det allt svårare att bedriva jordbruk.

– Akut vattenbrist i kombination med en ökad försaltning har gjort det omöjligt för oss att odla på alla våra marker, förklarar han.

Fram till 1990-talet odlade hans familj ”de sötaste bananer och de finaste grönsakerna” på ett stort åkerområde. Familjen var välbeställd. Men det var länge sedan nu.

Samtidigt menar vattenexperten Hassan Abbas att det fortfarande finns möjligheter att återställa deltalandskapet. Det skulle dock kräva att de vattendammar som byggts längs floden skulle monteras ned, för att ge vattnet en möjlighet att flyta fritt igen.

– Ett fritt vattenflöde skulle innebära att också lera och andra naturmaterial skulle flöda fritt. Det skulle även betyda att hela flodsystemets ekologi skulle skyddas, säger Hassan Abbas till IPS.

En mer akut åtgärd skulle vara att hitta nya metoder för hur regionens bönder bevattnar sina åkermarker.

– Jordbruket måste få en mer effektiv vattenanvändning, utan att detta påverka skördarna. Det vatten som sparades skulle då kunna flyta vidare ut i deltalandskapet.

Många pakistanska familjer som levt längs Indusflodens deltaområden i flera generationer tvingas flytta in till städerna för att försörja sig, på grund av det snabbt minskande vattenflödet. Foto: Zofeen Ebrahim/IPS

Bönder vid Indusdeltat. Men flodvattnet har med tiden sinat samtidigt som havsvatten tränger allt längre in på deras åkermarker. Foto: Zofeen Ebrahim/IPS

Zofeen Ebrahim