Indusdeltat hotas av havsvatten

Karachi, 190902 (IPS) – Floden Indus är av mycket stor betydelse för Pakistans befolkning. Men dess deltaområden har minskat drastiskt i omfång och inträngande saltvatten tvingar allt fler jordbrukare att överge sina odlingar och flytta från sina hem. En rapport som… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Zofeen Ebrahim