Förlorade skogar innebär stora klimatrisker

Nairobi, 190813 (IPS) – Länder i Afrika förlorar skog i en takt som är mycket högre än det globala genomsnittet. Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC visar att hur mark används har stor betydelse för klimatet.  Hur mark utnyttjas… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Miriam Gathigah