Nairobi, 190723 (IPS) – Redan nu har temperaturerna i delar av Kenya stigit med mer än de 1,5 grader Celsius som världens länder eftersträvade genom klimatavtalet i Paris. Det framgår i en ny studie som även visar de stora konsekvenser ett varmare klimat har för de människor som är beroende boskapsuppfödning.

Högre temperaturer gör det […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Comments are closed.