Dodoma, Tanzania, 190716 (IPS) – I Tanzania, Etiopien och Niger bedrivs forskning för att ta reda på hur ländernas grundvattenresurser ska kunna utnyttjas på ett hållbart sätt inom jordbruket. Målet är att bidra till en hållbar grön revolution i Afrika.

– Vi vill inte upprepa vissa av de misstag som begicks i samband med […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Comments are closed.