Hotad matproduktion kan slå mot FN-målen

New York, 190426 (IPS) – Världssamfundet har genom FN:s globala mål utlovat att utrota hungern och undernäringen till 2030. Samtidigt utgör de av människan orsakade klimatförändringarna ett allt större hot mot de matproducerande jordbruk som över fyra av tio människor i… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Thalif Deen