Soldrivna kanoter förändrar transportsystem i Amazonas

Manaus, 190424 (IPS) ‒ Soldrivna båtar och “off grid-projekt” för att bli självförsörjande på el kan bli vanligare i regnskogsområden i norra Brasilien. I slutet av mars arrangerades en mässa och konferens om energiförsörjningen i Amazonas i Manaus i norra… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Mario Osava