Stockholm, 190328 (IPS) – I över 60 år har de stora oljebolagen, som Exxon Mobil, känt till att fossila bränslen påverkar klimatet. Trots det har industrin tystat ned rapporter om klimatförändringar och stöttat forskare som förnekar klimathotet. Framgångsrikt lobbyarbete har lyckats fördröja strängare lagstiftning i årtionden, enligt flera organisationer.

Exxon Mobil förblir en av de […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Comments are closed.