Kriget i Jemen inget för amerikanska tv-nyheter

Washington, 190311 (IPS) – Kriget i Jemen har av FN och biståndsorganisationer beskrivits som världens största pågående humanitära katastrof. Det märktes inte i de stora amerikanska tv-bolagens utrikesbevakning där man under förra året ägnade tre gånger mer sändningstid till ett brittiskt… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Jim Lobe