Malaria har minskat drastiskt på ön Zanzibar

Nairobi, 190220 (SciDev.Net/IPS) – Impregnerade nät och myggmedel har lett till att antalet fall av malaria minskat med 94 procent på ön Zanzibar i Tanzania. Resultatet presenteras i en studie som publicerats i BMC Medicine och visar hur lärdomar från… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Nelson Mandela Ogema