Fred och säkerhet påverkas av klimatförändringar

New York, 190219 (IPS) – Klimatförändringarna är förknippade med säkerhetsrisker. Kanada är ett av de länder som menar att klimat och säkerhet bör kopplas samman. När säkerhetsrådet, FN:s mäktigaste organ, möttes i januari diskuterades de säkerhetshot som hör samman med… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Thalif Deen