Georgetown, Guyana, 190208 (IPS) – Nästan hälften av världens jordbrukare är kvinnor och i många fall är de redan utsatta för svår diskriminering på grund av sitt kön. Orättvisorna har en tendens att fördjupas i takt med problemen med förstörda åkermarker förvärras.

FN:s organ mot ökenspridning, UNCCD, slår fast att problemen med uttjänta åkermarker i […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Comments are closed.