Vittnesmål fick mängder av argentinska kvinnor att berätta om övergrepp

Buenos Aires, 190123 (IPS) – I december gick den argentinska skådespelaren Thelma Fardín ut och anklagade en känd manlig kollega för en våldtäkt som ska ha begåtts mot henne som 16-åring. Genomslaget blev enormt och snart följde mängder av kvinnor hennes exempel genom att offentligt berätta om de övergrepp de utsatts för.

Thelma Fardíns anklagelser mot den kända skådespelaren blev kända den 11 december, då hon berättade om en våldtäkt som ska ha begåtts 2009 i samband med att hon befann sig på en barnprogramsturné tillsammans med den 30 år äldre kollegan.

Snart beslutade sig mängder av andra kvinnor att följa hennes exempel. En av dem var sociologiprofessor Ana Castellani som via Twitter berättade om en våldtäkt hon utsattes för 2001. ”Jag var 31 år gammal, hade två universitetsutbildningar och bedrev forskning. Jag hade familj, vänner och arbete. Betydligt bättre resurser än de flesta våldtäktsoffer. Men trots det var det bara början på ett lidande vars sår jag fortfarande känner av”, skrev hon.

Samtidigt blev de offentliga och privata institutioner som arbetar för kvinnors rättigheter kontaktade av mängder av kvinnor.

– De offentliga svallvågorna blev mycket större än förväntat. Det Thelma berättade om ledde till att tusentals kvinnor som varit tysta började tala, säger den kända skådespelaren Mirta Busnelli till IPS.

Hon har själv över 40 års erfarenhet av arbete inom film, teater och tv-produktioner.

– Om du talar med kvinnor både inom och utanför konstscenen så har nästan alla utsatts för sexuella trakasserier eller övergrepp.

Men Mirta Busnelli menar att det vanligaste hittills har varit att övergreppen tystas ner, även av offren själva.

– Och det beror på att de som vågar tala oftast blir offer ytterligare en gång – genom att deras berättelser ifrågasätts eller genom att människor frågar om inte kvinnan själv bär skuld genom hur hon var klädd eller betedde sig. Vi förlitar oss på att detta nu ska förändras, säger Mirta Busnelli.

Kraften i kvinnornas vittnesmål blev så stark att landets politiska ledare kände sig tvungna att agera. Vid en extrainsatt session i parlamentet lade president Mauricio Macri bland annat fram ett förslag som innebär att alla personer som innehar ett offentligt uppdrag i framtiden ska genomgå en obligatorisk utbildning om jämställdhet.

María Soledad Dawson som arbetar vid justitiedepartementets program för våldsutsatta personer berättar att deras journummer snabbt blev överbelastat efter att Thelma Fardín gått ut med sin berättelse.

– Mängder av människor började ringa. Många som tidigare inte hade vågat, eller som tidigare trott att det var för sent att anmäla händelser som skett för flera år sedan, berättar hon för IPS.

Nationella hjälplinjen för barn som utsatts för sexuella övergrepp uppger att de mottog 214 samtal dagen efter Thelma Fardíns berättelse blivit känd, jämfört med endast 16 samtal dagen innan. Även den statliga hjälplinjen för kvinnor som utsätts för våld mottog inom kort många fler samtal än vanligt.

Sociologen och jämställdhetsexperten Eleonor Faur menar att genomslaget blev så starkt eftersom det kvinnliga argentinska skådespelarfacket ställde sig så tydligt bakom Thelma Fardín och eftersom man tagit hjälp av både jurister och journalister.

– Vid sidan av det specifika fallet visade man att sexuellt våld är ett helt accepterat beteende inom showbusiness. Hennes offentliga uttalande bröt ned den vanliga uppfattningen att det handlar om frågor som man inte ska tala öppet om, säger hon till IPS.

Daniel Gutman