Klimatförändringarna tvingar dem på flykt

Candelaria de la Frontera, El Salvador, 190109 (IPS) ‒ Dåliga skördar, till följd av för mycket regn eller torka, leder till att många ger sig av från El Salvador för att leva som papperslösa i USA. Gilberto Gómez berättar för IPS att hans tre barn har gjort den farliga resan.

‒ De blev besvikna när de såg att vi nästan varje år förlorade en stor del av vår skörd, och de beslutade sig för att de var tvungna att ge sig av. De kunde inte se hur de skulle kunna skapa sig en framtid här, säger Gilberto Gómez, 67, till IPS.

Han bor i byn La Colmena i Candelaria de la Frontera i västra El Salvador. Den lilla byn ligger i den så kallade “torra korridoren” i Centralamerika som är mycket känslig för klimatförändringar.

Gilberto Gómez berättar att hans äldsta son, Santos Giovanni, odlade majs och bönor på en bit jord av samma storlek som hans egen, men att sonen ibland inte kunde skörda någonting, antingen för att det regnat för mycket eller på grund av torka. Barnen gav sig av 2015, när Santos Giovanni förlorat nästan två tredjedelar av skörden till följd av extrem torka.

‒ Det är omöjligt att fortsätta på det här sättet, säger Gilberto Gómez.

Han berättar att många andra gett sig av från byn till följd av problemen.

El Salvador, Honduras och Guatemala är länderna i den så kallade torra korridoren. Det är främst dessa länder som har drabbats av extrem torka de senaste 10 åren, vilket lett till att fler än 3,5 miljoner människor är i behov av humanitär hjälp. Det visade en rapport från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, redan 2016.

Dottern Ana Elisa, 28 och sönerna Santos Giovanni, 31, och Luis Armando, 17, bor alla numera i Los Angeles i Kalifornien.

‒ Ibland ringer de oss och berättar att de är okej, att de har arbeten, säger Gilberto Gómez.

Förutom våldet och fattigdomen är klimatförändringarna det som leder till att många centralamerikaner ger sig av, främst från Guatemala, Honduras och El Salvador, enligt en ny rapport från FN:s ekonomiska kommission för Latinamerika och Karibien, Eclac samt FAO. Rapporten, som presenterades i december, understryker att de flesta migranter från dessa länder kommer från landsbygdsområden. Mellan 2000 och 2012 ökade migrationen med nära 59 procent från dessa tre länder i den så kallade norra triangeln, enligt rapporten. I Guatemala är 77 procent av de som lever på landsbygden fattiga och i Honduras är andelen 82 procent.

En annan rapport som publicerades av FAO i december visar att av de nära 30 miljoner internationella migranter från Latinamerika så kommer omkring fyra miljoner från den norra triangeln.

Edgardo Ayala