Bryssel, 181212 (IPS) – Företrädare för EU och WHO menar att världens fattiga länder måste få ett ökat stöd i kampen mot den tilltagande resistensen mot antibiotika. Annars hotar en global hälsokris samtidigt som de globala utvecklingsmålen kan vara i fara i vissa delar av världen.

Antalet fall av antimikrobiell resistens ökar snabbt och beräknas […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Comments are closed.