Marrakech, 181211 (IPS) – Företrädare för en bred majoritet av världens länder godkände på måndagen FN:s globala ramverk för migration. Men överenskommelsen har kantats av negativa kommentarer och flera medlemsländer beslutade att inte underteckna den. Företrädare för FN uttrycker oro för den stora spridning av felaktig information som föregick undertecknandet.

Vid FN-mötet i Marrakech i Marocko […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Comments are closed.