Jinja, Uganda, 181115 (IPS) – Fisket är en viktig näring och har en avgörande betydelse för tillgången på mat i Uganda. Odling av fisk i burar har presenterats som en hållbar metod som skulle säkerställa en stabil tillgång till fisk. Men metoden är dyr och har ännu inte fått något större genomslag i landet.

Småföretagaren […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Comments are closed.