San Salvador, 181108 (IPS) – Centralamerika har pekats ut som en av de regioner i världen som riskerar att drabbas mycket hårt av klimatförändringens effekter. Särskilt sårbara är de många jordbrukare i regionen som inte har några försäkringar.

Alberto Flores står vid en väg och staplar matbananer. Han försöker att rädda det som räddas […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Comments are closed.