Ottawa, 181031 (IPS) – Kanada har lanserat en feministisk utvecklingspolitik, delvis efter svensk förebild. Landets regering säger sig vara beredd att ta en ledande roll i det globala jämställdhetsarbetet.

Kanada är världens femte största givare av utvecklingsbistånd till FN och har beslutat att bidra med 142 miljoner dollar till FN:s befolkningsfond, UNFPA, som inte längre […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Comments are closed.