Kingston, 181011 (IPS) – Karibien har drabbats hårt av återkommande naturkatastrofer och klimatförändringarna gör att regionen står inför många svåra utmaningar. Nu kräver nätverket Panos Caribbean att världen ser till att hålla nere den globala temperaturökningen till under 1,5 grader Celsius.

Yves Renard är koordinator för Panos Caribbean, ett nätverk som arbetar för att […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Comments are closed.