Georgetown, Guyana, 180831 (IPS) – Guyana går vidare med sina planer på att utvinna de stora fyndigheter av olja och gas som upptäckts utanför landets kust. Samtidigt ska det fattiga landet fortsätta sin satsning för att bli en grön ekonomi.

År 2015 upptäcktes mycket stora fyndigheter av olja och gas utanför det lilla fattiga […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Comments are closed.