New York, 180820 (IPS) – Människorättsorganisationer har i allt högre utsträckning börjat uppmärksamma den ofta svåra situationen för världens ursprungsbefolkningar. Men i officiella dokument glöms de fortfarande ofta bort.

Ursprungsbefolkningarna nämns bara i två de 17 globala utvecklingsmålen och i två av dess 230 indikatorer, enligt Chris Chapman arbetar med urfolks rättigheter för Amnesty International.

[…]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Comments are closed.