Islamabad, 180731 (IPS/CPJ*) – På senare tid har pakistanska medier utsatts för hårda påtryckningar från mäktiga intressen. Men försöken att tysta pressen har inte lett några reaktioner från landets rättsväsende.

Pakistans journalister är hårt trängda mellan landets mäktiga armé och domarkåren, påpekar Zohra Yusuf vid Pakistans oberoende människorättskommission. Och de senaste månaderna har rättsväsendet, som […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Comments are closed.