Småbönder i Afrika behöver stöd till hållbart jordbruk

Nairobi, 180710 (IPS): Ökenspridning, torka och brist på mark är tre av de utmaningar mindre lantbrukare har i många afrikanska länder i dag. Jordbruksexperter oroas över att småbönderna inte får tillräckligt med stöd för att kunna odla utan att utarma jorden

– En växande befolkning har lett till extrem uppdelning av odlingsbar mark. Lantbruken blir allt mindre och det påverkar hur de drivs – mindre jord innebär att lantbrukarna överanvänder jorden, säger Allan Moshi, expert på jordbrukspolitik i Afrika söder om Sahara baserad i Zambia.

Statistik från FN:s livsmedels och jordbruksorganisation FAO visar att en majoritet av bönderna i Afrika numera brukar mindre än ett hektar mark.

– Detta gäller exempelvis i Zambia där nästan hälften av gårdarna består av mindre än en hektar mark, och minst 75 procent av alla mindre lantbruk nyttjar mindre än två hektar, säger Allan Moshi till IPS.

Men trots att småjordbruken bidrar till utarmning av marken genom att de tvingas överutnyttja sin jord får de sällan del av stöd till mer hållbara metoder något experten är kritisk till.

Allan Moshi citerar statistik från FAO som säger att minst 75 procent av alla jordbruksprodukter i Afrika kommer från småjordbruk. Att deras skördar minskar varje år är därför ett hot mot matsäkerheten och han menar att de behöver stöd för att börja använda mer hållbara jordbrukstekniker.

Reckson Matengarufu, expert på agroforestry och matsäkerhet i Zimbabwe, säger att en rad länder i Afrika söder om Sahara det senaste årtiondet har upplevt minskad nederbörd, vattenbrist, ovanligt höga temperaturer och krympande odlingsbar mark. Det gäller bland annat Burkina Faso, Gambia, Ghana, Mali, Nigeria, Rwanda, Senegal, Tchad, Zambia och Zimbabwe. Enligt FN:s organ mot ökenspridning UNCCD så har exempelvis häften av all jordbruksmark i Zimbabwe försämrats kraftigt.

Reckson Matengarufu understryker behovet av att skapa medvetenhet om behovet att hjälpa mindre lantbrukare i dessa länder att börja använda mer hållbara metoder.

– Det finns ett behov av att exempelvis introducera agroforesty, där bönderna planterar träd och buskar som samverkar med grödor och boskap, säger han.

Träd och buskar tillför marken näring, skyddar mot uttorkning och förhindrar erosion och det i kombination med växelbruk, att inte odla samma sak på samma jord år efter år, hjälper jorden att återhämta sig, säger Reckson Matengarufu.

Mary Abukutsa-Onyango, professor vid Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology i Kenya, varnar också för minskningen av odlingsbar mark. Hon pekar på att bristfällig tillgång till varierat utsäde gör det svårt för lantbrukarna att skydda sin jord från ytterligare utarmning.

– Jordbrukens kapacitet att producera minskar snabbt på grund av att de sparar utsäde från föregående år, lånar från en granne eller köper på den lokala marknaden. Detta utsäde klarar inte klarar de allvarliga utmaningar som finns i jordbrukssektorn, säger hon.

Allan Moshi säger att medvetenheten om problemet med utarmning av jorden måste höjas bland både beslutsfattare och bönder och att strategier måste utformas.

Miriam Gathigah