Göttingen, 180608 (IPS) – Ickestatliga organisationer, NGO:er, spelar en viktig roll som rådgivare och påverkare inom FN-systemet. Det gäller inte minst kring frågor om mänskliga rättigheter. Men i tider då auktoritära regimer ökar sitt inflytande över FN försöker de resa upp hinder för kritiska organisationer.

Det skriver Ulrich Delius vid organisationen Society for […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Comments are closed.