Rio de Janeiro, 180427 (IPS) – I Brasilien pågår ett skifte mot grönare energi. Vattenkraft är den dominerade ickefossila energikällan i landet men det pågår även satsningar på småskalig solenergi som många hoppas på.

– Solenergi är framtiden, men det kommer bli en svår och långsam process, spår Joilson Costa, koordinator på nätverket […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Comments are closed.