San Salvador, 180412 (IPS) – Länderna i Centralamerika vill öka utbytet av energi som utvunnits av förnybara energikällor genom att binda samman sina kraftnät.

Satsningen på en ”grön energikorridor” lanserades 2015 av regeringarna i Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua och Panama. Målet är att i högre grad kunna dela med sig av det […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Comments are closed.