New York, 180207 (IPS) – Flyktingkrisen och den humanitära krisen i Sydsudan är Afrikas snabbast växande. FN:s flyktingorgan UNHCR ber nu om mer pengar för att hjälpa de som är drabbade av krisen.

UNHCR sänder ut en global vädjan om hjälp till internflyktingarna i landet mot bakgrund av den snabbt försämrade humanitära situationen i […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *