Mellanöstern bortglömd i amerikanska tv-nyheter

Washington, 180205 (IPS) – Med undantag för kriget i Syrien saknades Mellanöstern nästan helt i utrikesrapporteringen från de tre stora amerikanska tv-bolagen under förra året. Det visar den årliga sammanställning som görs i den så kallade Tyndall-rapporten.

De händelser som tog mest plats i rapporteringen från ABC, CBS och NBC handlade om Ryssland och relaterade ämnen, däribland anklagelserna om rysk inblandning i det amerikanska presidentvalet. Nordkoreas kärnvapenprogram var det ämne som hamnade på tredje plats av alla nyheter som bevakades av de stora tv-bolagen, enligt rapporten.

På samma lista hamnade kriget i Syrien på plats nummer 14. De ökande spänningarna mellan Iran och USA, eller den radikala förändringen av den amerikanska politiken gentemot Israel och Palestina hamnade dock båda långt utanför listan över de mest rapporterade nyheterna under året.

Resultaten i Tyndall-rapporten kan ses som en inblick i den bild många amerikaner får av hur världen ser ut. Listan har publicerats i 30 års tid och bygger på en granskning av de nyheter som presenteras av de tre bolagen i deras kvällssändningar, som sammanlagt har närmare 20 miljoner tittare.

Även om tittarantalet inte är enormt är tv-bolagens sändningar en av de viktigaste nyhetskällorna för allmänheten i USA. De når betydligt fler människor än kabel-tv-bolagen, som CNN och Fox News, vars nyhetssändningar är mer omfattande, både vad gäller inrikes- och utrikesnyheter.

Tv-bolagens nyheter har på grund av dess många tittare, och starka finansiärer, alltid strävat efter att ha en så bred bevakning som möjligt. Deras nyhetsvärdering kan därför även sägas visa en del om hur amerikaner ser på och förstår sin omvärld.

Under förra året sände de tre tv-bolagen sammanlagt 14 320 minuter nyheter under deras kvällssändningar. Ungefär hälften av dessa minuter ägnades åt inrikesnyheter som inte hade producerats i Washington. Drygt 4 000 minuter kom från Washington, där fokus kunde ligga både på inrikes- och utrikesfrågor.

Endast 1 124 minuter av nyheterna bestod av inslag som gjorts utanför USA. Det motsvarar mindre än åtta procent av tiden i kvällssändningarna.

Vid sidan av bevakningen av utredningen av eventuell rysk inblandning i valet, fanns även flera andra relaterade nyheter, som avskedandena av FBI-chefen James Comey och säkerhetsrådgivaren Michel Flynn, med på listan över de mest rapporterade nyhetshändelserna. Sammanlagt upptog ”Rysslands-kopplingarna” nästan tio procent av de rapporterade nyheterna.

Nordkoreas kärnenergiprogram ägnades sammanlagt 300 minuters sändningstid. I övrigt var de enda utrikesrelaterade frågor som fick plats på topp-20-listan visarestriktionerna och reseförbudet för personer från muslimskt dominerade länder, kriget i Syrien – som tillägnades sammanlagt 160 minuter, samt tillslagen mot ”illegala invandrare”.

Många av nyheterna på listan handlade i övrigt om väderrelaterade fenomen, men ingen av de katastrofer som fick stor uppmärksamhet berörde händelser som utspelade sig längre bort från USA än Karibien.

I nyhetssändningarna lades alltså inget fokus på de svåra torkor och många extrema väderfenomen som drabbat olika platser i världen, och som därmed hade kunnat kopplas samman med de inhemska katastroferna – och de globala klimatförändringarna.

Orkanen Harvey i Texas, Irma i Florida och skogsbränderna i Kalifornien fick alla stor uppmärksamhet och mer bevakning än den betydligt mer förödande orkanen Maria som slog till mot Puerto Rico och Karibien. Även det stränga vintervädret i USA tog sig in på topplistan.

Noterbart är att Mellanöstern, med undantag av Syrien – och om man inte inkluderar Afghanistan och president Donald Trumps besök i Saudiarabien – i stort sett har försvunnit från de stora tv-bolagens nyhetssändningar. Detta trots att utvecklingen i Mellanöstern varit en dominerande utrikespolitisk fråga i Washington under många års tid.

Under 2016 var utvecklingen i Irak, Islamiska statens framfart, kriget i Syrien och det iranska kärnenergiprogrammet alla bland de mest rapporterade frågorna. Året innan var det iranska kärnenergiprogrammet den fråga som gavs mest tid i utrikesrapporteringen.

Bara två år senare har den frågan nästan helt försvunnit från nyhetssändningarna, och ägnades bara 32 minuter under 2017, där nästan allt handlade om kärnenergiavtalet och president Donald Trumps kritik mot uppgörelsen.

Frågan om Israel och Palestina, och den amerikanska administrationens erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad, gavs 42 minuters sändningstid, vilket tyder på att intresset för konflikten har minskat bland tv-bolagen.

*Artikeln har även publicerats på Jim Lobes blogg om USA:s utrikespolitik. www.Lobelog.com

Jim Lobe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *