Mexico City, 180108 (IPS) – President Donald Trumps krav på en omförhandling av frihandelsavtalet Nafta har lett till en oro för de ekonomiska och sociala konsekvenserna i Mexiko. Årets första månader kan bli avgörande för avtalets – och Mexikos – framtid.

Det nordamerikanska frihandelsavtalet mellan USA, Kanada och Mexiko har funnits sedan 1994. Sedan augusti […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *