Mexico City, 171219 (IPS) – Vattenbrist, stormar och häftiga regn utgör hot mot jordbruket i Mexiko. Att återvända till gamla odlingsmetoder som redan användes av aztekerna har varit ett sätt för jordbrukare att göra sig mindre sårbara.

Azael Meléndez minns den tornado som i maj 2015 slog till mot hemstaden San Gregorio Atlapulco i […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *