Användning av glyfosat möter kritik i Argentina

Buenos Aires, 171213 (IPS) – I staden Rosario förbjöds nyligen glyfosat – det bekämpningsmedel som är mest använt i Argentina. Men två veckor senare hade starka påtryckningar från producenter tvingat fram ett löfte om att förbudet skulle upphävas.

Händelsen ägde rum i november och återspeglar de starka ekonomiska intressen som står på spel och den växande debatten kring användningen av jordbrukskemikalier och dess påverkan på hälsan och miljön.

I och omkring staden Rosario finns de flesta av landets anläggningar för bearbetning av sojabönor. Förra året uppgick Argentinas jordbruksexport till 24 miljarder dollar, vilket motsvarar 46 procent av landets totala export. Sojamjöl, majsmjöl och sojaolja utgjorde den största delen av exporten.

‒Jordbruket i Argentina har genomgått stora förändringar under de senaste decennierna och den jordbruksindustriella produktionen är starkt baserad på soja, vilket har ersatt vete och majs, säger Emilio Satorre, professor och forskare vid avdelningen för agronomi vid Buenos Aires universitet.

Han förklarar att sojaodlingarna har ökat snabbt och nu uppgår till 36 miljoner hektar där upp till 65 procent består av genmodifierad soja. Samtidigt har användningen av bekämpningsmedel tredubblats.

‒Detta system har skapat inkomster för landet, men naturligtvis innebär det större risker, säger Emilio Satorre till IPS.

Över hälften av de jordbrukskemikalier som används i landet innehåller glyfosat. Detta sedan regeringen 1996 godkände användningen av genmodifierat sojautsäde som är resistent mot bekämpningsmedlet glyfosat. Odlarna kunde därmed spruta ihjäl ogräs utan att själva grödan dog. Bekämpningsmedlet producerades tidigare uteslutande av den amerikanska bioteknikjätten Monsanto som har ett stort dotterbolag i Argentina.

Tillsammans med direktsådd är glyfosat och genmodifierad soja grunden för den stora expansionen av jordbruket i Argentina, som har en befolkning på 44 miljoner. Jordbruks- och boskapssektorn representerar omkring 13 procent av landets bruttonationalprodukt.

Expansionen har ägt rum på bekostnad av förlusten av miljontals hektar av naturliga betesmarker i provinsen La Pampa, som är en av världens mest bördiga regioner, och förlust av naturskog i provinsen Chaco i norra Argentina.

Den storskaliga sojaproduktionen har expanderat så mycket att den nått utkanten av många städer. Det gäller bland annat Cordoba som är den näst största staden i landet. Här tog en grupp kvinnor i arbetarkvarteren Ituzaingó initiativ till protester 2002. Protesterna tog fart efter att ett stort antal cancerfall och missbildningar hos nyfödda barn hade rapporterats, något som kopplades samman med de hårt besprutade sojafälten som fanns bara några meter från bostäderna.

Kvinnorna lyckades få till ett domstolsbeslut som förbjöd besprutning närmare än 500 meter från bostäder samt en fällande dom mot en jordbruksproducent och den som haft ansvar för besprutningarna. Det ingav hopp till många sociala rörelser i landet.

‒Min dotter, som var tre år, fick diagnosen leukemi. Vi tackar Gud för att hon lever i dag. De har inte besprutat här i närheten sedan 2008, men vi utsattes för giftet i åratal och människor blir fortfarande sjuka, berättar Norma Herrera från Ituzaingó, som har fem barn och två barnbarn.

Hon säger att det var en väldigt hård kamp i början.

‒Under åren har det visat sig att vi hade rätt men vi har aldrig lyckats få experter att vetenskapligt fastställa sambandet mellan besprutningarna och hälsoproblemen, säger Norma Herrera till IPS.

Tack vare sociala rörelser som den i Ituzaingó beslöt kommunfullmäktige i staden Rosario att förbjuda glyfosat. Det skedde vid ett möte den 16 november i år.

Beslutet grundade sig på en studie som genomfördes för två år sedan av IARC, WHO:s byrå för cancerforskning, som slog fast att glyfosat troligen är cancerframkallande. Beslutet blev en överraskning för jordbruksproducenterna som mest varit oroliga över huruvida EU skulle förlänga tillståndet för användning av glyfosat.

Tre dagar efter att EU beslutat att förlänga tillståndet för användning av glyfosat mötte jordbruksföretag politiker i kommunfullmäktige i Rosario och övertygade dem om att det inte fanns några vetenskapliga skäl för att förbjuda glyfosat. Som ett resultat lades ett nytt förslag fram om att tillåta användningen om försiktighetsåtgärder vidtas. Förslaget ska diskuteras denna månad.

“Det är beklagligt att kommunfullmäktige har tagit tillbaka det lovvärda beslutet att skydda hälsan och miljön i Rosario och att de vikt sig för påtryckningar från sojalobbyister,” skrev miljöorganisationer och sociala organisationer i regionen i ett pressmeddelande.

‒Nästa generation argentinare måste lyfta fram kostnader och vinster med den nuvarande produktionsmodellen. I dag beräknas inte påverkan på hälsan och miljön, säger Lilian Correa, chef för avdelning för hälsa och miljö vid läkarutbildningen på Buenos Aires universitet.

Hon varnar för bristerna på regleringar och hänvisar till att när insektsgiftet endosulfan förbjöds i Argentina 2011 fick det ändå säljas i ytterligare två år.

‒Det gjordes på ett oetiskt och olagligt sätt, för att gynna ett företag, säger hon.

 

*IPS kan erbjuda våra prenumeranter bilder till vissa av våra artiklar. Dessa säljs separat till ett fast pris på 500 kronor styck, eller genom särskilda bildabonnemang. Om ni inte har ett bildabonnemang men vill publicera denna bild var vänlig och mejla vår svenska redaktion på: sweden(at)ipsnews.net och meddela att ni använt den.

Akademiker möttes den 6 december på Buenos Aires universitet för att diskutera användningen av glyfosat i det argentinska jordbruket och dess påverkan på hälsan och miljön. Foto: Daniel Gutman/IPS

 

Daniel Gutman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *