Lång värmebölja slår hårt mot Sri Lanka

Vavuniya, 160411 (IPS) – April är en mycket varm månad på Sri Lanka, men årets värme är exceptionell. Det har påverkat elproduktionen och nyligen blev alla landets skolbarn beordrade att avstå från utomhusgymnastik på grund av hettan. I samband med… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Amantha Perera

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *