Ankara, 151117 (IPS) – Varje år minskar världens skogstäcke med tolv miljoner hektar. En ny fond ska vända utvecklingen, men om arbetet ska bli framgångsrikt måste människor kunna säkra sina markrättigheter framhåller lokala organisationer.

Ett halvt Storbritannien täckt av skog försvinner varje år, främst i utvecklingsländer. Förlusterna av skog beräknas till ett värde av […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *