Olkaria, Kenya, 151021 (IPS) – Kenya var det första landet i Afrika som började använda geotermisk energi. Nu är landet först i världen med den allra senaste tekniken att utveckla småskaliga mobila geotermiska kraftverk.

Dessa kraftverk som ligger rakt ovanför borrhål i marken är energieffektiva eftersom elektriciteten kan föras direkt med elkablar ut på […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *