Kenya blir ett medelinkomstland – men fattigdomen består

Nairobi, 141107 (IPS) – Nyligen tog Kenya klivet från låginkomstland till medelinkomstland, efter att metoderna för att räkna ut landets bruttonationalprodukt förändrats. Men den ändrade statusen innebär inte mer mat på bordet för dem som tvingas lägga sig hungriga –… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Miriam Gathigah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *