Vissa framgångar i den globala kampen mot barnarbete

Washington, 141008 (IPS) – De flesta av världens länder har genomfört åtgärder för att bekämpa de värsta och mest farliga formerna av barnarbete. Det visar en stor rapport som på tisdagen presenterades av USA:s arbetsmarknadsdepartement. Samtidigt tvingas fortfarande många miljoner barn att arbeta under svåra förhållanden.

I den senaste upplagan av arbetsdepartements årliga rapport framgår det att “måttliga framgångar” noterats i närmare hälften av de 140 länder och områden som har granskats. I den 958-sidor långa rapporten jämförs situationen 2013 med föregående år. Från 13 länder, de flesta i Latinamerika, rapporteras “betydande” framgångar i kampen för att bekämpa de värsta formerna av barnarbete. Samtidigt finns det 13 andra länder – däribland Kongo-Kinshasa, Eritrea, Uzbekistan och Venezuela, där ingen positiv utveckling alls har skett.

-Denna rapport sätter ljuset på alla de barn runt om i världen som berövas sin framtid, som tvingas till att dag och ofta även natt arbeta med de värsta tänkbara arbetsuppgifter, sa USA:s arbetsmarknadsminister Thomas Perez i samband med lanseringen av rapporten.

Som exempel på arbetsuppgifter nämnde Thomas Perez barn som tvingas bära stora tyngder på sina ryggar eller arbeta med machetes på jordbruk.

-Barn gräver på soptippar eller kryper in i gruvhål i jakt på värdefulla mineraler – som någon annan kommer att profitera på, sade han.

I rapporten medföljer rekommendationer om åtgärder för att förbättra situationen för barnen. Det är också en rapport som kommit att användas av olika organisationer för att utöva påtryckningar på olika länders regeringar i syfte att förmå dessa att agera.

Det amerikanska arbetsmarknadsdepartementet kan inte på egen hand besluta om sanktioner mot länder som missköter sig. Men det finns däremot andra statliga organ som exempelvis kan minska eller dra tillbaka handelsfördelar mot länder som grovt kränker internationella arbetsavtal.

-Denna rapport är ett fantastiskt verktyg för att utöva påtryckningar. Den ger oss en möjlighet att granska utvecklingen år från och år och gör det möjligt för länder att jämföra sig med andra, säger Reid Maki vid koalitionen Child Labor Coalition, CLC, som består av en lång rad olika organisationer.

Brian Campbell vid Washington-baserade International Labor Rights Forum framhåller att det är av särskild vikt att situationen i Uzbekistan lyfts fram i rapporten. Det är ett land som länge har kritiserats för att tvinga ut skolelever att arbeta på bomullsfälten i skördetider.

-Rapportförfattarna visar stort mod när det tydligt framhåller att barn inte bara tvingas ut från skolorna, utan också att hela systemet bygger på ett statligt tvångsarbete, säger han. Enligt Brian Campbell blir det nu en utmaning för andra statliga myndigheter i USA att agera i enlighet med rapportens innehåll. Det gäller bland annat landets tullmyndighet som enligt reglerna måste förbjuda import av varor som framställts med hjälp av tvångsarbete.

Enligt Internationella arbetsorganisationen, ILO, har antalet barn som utför de värsta typerna av arbete, eller som arbetar trots att de är yngre än de nationella lagarna medger, minskat från 246 miljoner barn år 2000 till 168 miljoner barn år 2012. Under samma period halverades antalet barn som arbetar under rent farliga förhållanden, från 170 miljoner till 85 miljoner barn.

I den nya amerikanska rapporten har de granskade länderna delats in i i olika grupper beroende på om utvecklingen ansett vara “betydande”, “måttlig”, “minimal” eller “obefintlig”. I vilken grupp länderna hamnat beror på en rad olika kriterier – däribland hur lagstiftningen ser ut, hur regler tillämpas, vilka insatser som görs och hur hårt myndigheterna agerat för att förmå barn att bli kvar i skolan.

Bland de 13 länder som anses ha gjort betydande framsteg ingår bland andra Albanien, Brasilien, Chile, Elfenbenskusten, Uganda och Filippinerna.

Reid Maki vid koalitionen CLC, menar att listan över länder som gjort stora framsteg är mycket upplyftande.

-De flesta av dessa har tidigare haft mycket stora problem med barnarbete, säger han till IPS.

Han påpekar samtidigt att utvecklingen överlag har gått framåt de senaste åren. Sedan 2011 har listan med länder som gjort betydande framsteg gått från 2 till 13 medan gruppen av länder som gjort måttliga framsteg ökat från 47 till 72.

Brian Campbell vid International Labor Rights Forum menar samtidigt att den amerikanska rapporten har en svaghet – att den inte framhåller hur privata företag, däribland multinationella bolag, bidrar till de värsta formerna av barnarbete. Som exempel nämner han sektionen om det afrikanska landet Malawi, vars tobaksodlingar är viktiga för de internationella tobaksbolagen.

-Där fokuserar rapporten på vad regeringen har gjort, men man tar inte upp de kontraktsystem som finns i produktionen av tobak, som införts av amerikanska tobaksbolag och deras dotterbolag – och vilka utgör grundorsaken till problemen med barnarbete där, säger Brian Campbell.

*IPS kan erbjuda våra prenumeranter bilder till vissa av våra artiklar. Dessa säljs separat till ett fast pris på 500 kronor styck, eller genom särskilda bildabonnemang. Om ni inte har ett bildabonnemang men vill publicera denna bild var vänlig och mejla vår svenska redaktion på: sweden(at)ipsnews.net och meddela att ni använt den.Jim Lobe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *