Omvärlden bortglömd i amerikanska tv-nyheter

Washington, 140113 (IPS) – En stor del av omvärlden saknades nästan helt i utrikesrapporteringen från USA:s tre stora tv-nätverk under förra året. Det framkommer i den statistik som varje år offentliggörs i den så kallade Tyndall-rapporten.

Ett av skälen till att många amerikaner kan uppfattas som okunniga om sin omvärld kan vara den bristande omvärldsbevakningen i nyhetssändningarna från de tre tv-bolagen ABC, NBC, och CBS – vars kvällsnyheter tillsammans utgör den enskilt viktigaste nyhetskällan för de flesta amerikaner.

Den senaste upplagan av Tyndall-rapporten visar att Latinamerika, större delen av Europa och Sydasien var regioner som knappt uppmärksammades alls av de tre tv-bolagen under förra året. Detsamma gäller östra Asien – trots de ökande spänningarna mellan Japan, som är USA:s viktigaste allierade i regionen, och stormakten Kina.

Författarna till Tyndall-rapporten har sedan 1988 årligen granskat de tre stora nätverkens nyhetssändningar. Under förra året var det nyheter om kända personer och konflikten i Syrien som dominerade tv-bolagens utrikesrapportering.

Av de nästan 15 000 minuter av kvällsnyheter som granskats så ägnade de tre nätverken sammanlagt 519 minuter på inbördeskriget i Syrien och debatten kring huruvida USA borde ingripa militärt. Det motsvarar 3,5 procent av den sammanlagda nyhetstiden – men innebär samtidigt att det var den mest bevakade enskilda nyhetshändelsen.

Näst mest tid i fråga om utrikesnyheter var i fallande ordning bevakningen av Nelson Mandelas död, störtandet av Egyptens president Muhammad Mursi, bevakningen av påven, samt prins Georges födsel – det senaste tillskottet i det brittiska kungahuset. Strax efter bevakningen av prinsen kom de fortsatta striderna i Afghanistan, som sammanlagt fick 121 minuters sändningstid fördelat över hela året.

Händelserna i Iran, inklusive valet som vanns av Hassan Rouhani och förhandlingarna om landets kärnenergiprogram, tillägnades sammanlagt 104 minuter av de tre tv-nätverken under hela året.

Rapportredaktören Andrew Tyndall säger till IPS att fokuseringen på påven, Mandela och prins George är ett tecken på att “kändisjournalistiken” har slagit igenom inom utrikesjournalistiken.

-En mindre kändis som Oscar Pistorius fick mer sändningstid än hela övriga Afrika söder om Sahara under årets första elva månader, fram till Mandelas död, säger Andrew Tyndall.

Oscar Pistorius är en sydafrikansk löparstjärna som anklagats för att ha mördat sin flickvän.

Undersökningar gjorda av Pew Research Centre for the People & the Press, som också bekräftats av andra opinionsinstitut, visar att runt två tredjedelar av den amerikanska befolkningen i första hand tar del av såväl inhemska som utländska nyheter genom televisionen.

I genomsnitt tittar 21 miljoner amerikaner på de tre stora tv-nätverkens nyheter varje kväll. De stora kabeltevebolagens nyhetskanaler, som CNN och FoxNews, uppmärksammas visserligen mer, men har enligt medieanalytiker en betydligt mindre publik.

De senaste åren har nyheter om extrema väderfenomen i USA och dess effekter blivit allt vanligare i de stora tv-nätverkens sändningar. Men liksom tidigare förekommer det sällan att reportrar eller tv-ankare tar upp frågan om kopplingen till klimatförändringar.

-Så länge dessa händelser presenteras som av meteorologisk karaktär, och inte klimatrelaterade, så kommer de att bevakas som lokala och inhemska nyheter, inte globala, säger Andrew Tyndall.

De ökande spänningarna mellan Kina och Japan betraktas av många amerikanska utrikesanalytiker som en av de mest oroande händelserna under förra året – om inte annat så på grund av att USA är förpliktigat att försvara Japan militärt i händelse av om en konlikt bryter ut. Trots detta ägnades frågan endast åtta minuters sändningstid under året.

Mer tid ägnades åt Nordkorea och dess ledare Kim Jong-Un, som tillägnades 87 minuter under året – varav 10 minuter handlade om den forne basketstjärnan Dennis Rodmans besök i landet.

Bevakningen från Libyen var sammanlagt 64 minuter lång, men handlade nästan uteslutande om vem som bar ansvaret för den attack som genomfördes i september 2012 där USA:s ambassadör och tre andra amerikaner dödades.

Upprorsrörelsen Boko Haram i Nigeria och den humanitära katastrofen i Centralafrikanska republiken bevakades inte överhuvudtaget i de tre stora tv-nätverkens nyhetssändningar.

Endast 16 minuter ägnades åt Israel-Palestina-konflikten, som enligt utrikesminister John Kerry är en av landets allra mest prioriterade frågor.

-Palestina har i stort sett försvunnit från nyhetsagendan, påpekar Andrew Tyndall.

Detsamma gäller Latinamerika, som nästan inte bevakades alls. Andrew Tyndall menar att en av orsakerna till det kan vara tillväxten av spanskspråkiga nyhetssändningar i USA.

-Tankegången tycks vara att den som är intresserad av Latinamerika sannolikt talar spanska och därför vänder sig till spanskspråkiga kanaler.

Jim Lobe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *