Uxbridge, 130913 (IPS) – Betydligt större naturområden i Latinamerika måste skyddas om den biologiska mångfalden i världen ska kunna bevaras i enlighet med de mål världens länder har satt upp. Det slår en grupp forskare fast efter att ha analyserat artrikedomen bland världens växtarter.

Mänsklighetens överlevnad hänger samman med de 8,7 miljoner olika växter, […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *