Uxbridge, 130612 (IPS) – Omkring 45 miljoner hektar i Afrika, Sydasien och Latinamerika – motsvarande 60 procent av EU:s jordbruksmark – har tagits över eller är på väg att tas över av utländska investerare. Det är framför allt i länder i Afrika som jakten på bördig jordbruksmark är som mest intensiv.

Det visar en […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *