Uxbridge, 130517 (IPS) – En ny studie visar hur dumpning av giftigt avfall i utvecklingsländer kan ha försämrat hälsan för flera miljoner människor.

Toxiner och miljöfarliga utsläpp är starkt bidragande globala orsaker till sjukdomar och förkortad livslängd. I vissa länder är miljögifternas påverkan på människors hälsa lika stor som malaria, enligt Kevin Chatham-Stephens, som […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *