New Delhi, 130508 (IPS) – Delstatsregeringen i Indiens huvudstad har beslutat att de sopor som Delhis 17 miljoner invånare producerar i framtiden ska tas omhand av privata företag. Beslutet innebär att de 50 000 sopsorterare som fram till nu har sett till att avfallet sorteras och återvinns förlorar sin försörjning.

I flera årtionden har […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *