Bryssel, 111101 (IPS) – EU – världens största biståndsgivare – arbetar för närvarande med en omprioritering av biståndet till utvecklingsländer. Företrädare för biståndsorganisationerna Oxfam och Actionaid befarar att flera länder som klassas som medelinkomstländer riskerar att förlora sitt bistånd, samt att den privata sektorn kommer att få ett allt för stort inflytande.

I förra […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *