USA: Starkt stöd för Israel inom den kristna högern

021010 (IPS) – Protestanter är en av de viktigaste religiösa grupperna i USA. Bland dem är stödet till Israel och stödet för ett krig mot Irak starkare än bland befolkningen i stort, visar en ny studie som genomförts av organisationen Stand For Israel.

Nästan två tredjedelar av de kristna som tillfrågats i studien säger att de stödjer Israels taktik mot ”palestinsk terrorism”, jämfört med 54 procent av hela den amerikanska befolkningen. Och omkring 69 procent av de tillfrågade stödjer ett krig mot Irak, det är 10 procentenheter fler än i hela den vuxna amerikanska befolkningen, visar Stand for Israels studie. Organisationen är en nybildad gren av the International Fellowship of Christians and Jews, IFCJ.

– Det starkaste stödet för Israel i USA, förutom från judar, kommer från konservativa kristna, säger Ralph Reed, vice-ordförande för Stand for Israel.

Ungefär en tredjedel av USA:s vuxna befolkning tillhör något protestantiskt kristet samfund. Gruppen började uppmärksammas politiskt i mitten av 70-talet då många av dem hjälpte den frälste presidentkandidaten Jimmy Carter till makten.

Men eftersom många av de kristna hade konservativa värderingar blev de besvikna på Carters liberala politik och de blev istället en del av det som kallas ”den nya högern” som hjälpte fram Ronald Reagan till makten. Vid samma tidpunkt började kristna fundamentalister uppvaktas av högerregeringen i Israel, som i dem såg en grupp som av religiösa skäl skulle kunna motsätta sig att Jerusalem och Västbanken hamnade under palestinskt styre.

1979 skänkte Israels regering ett privat jetplan till dåtidens mest kände företrädare för den kristna högern, Jerry Falwell. Den israeliska regeringen arrangerade också specialturer för protestantiska kristna grupper som skänkt pengar till judiska och israeliska organisationer som arbetade med att hjälpa judar att flytta till Israel och med att bygga israeliska bosättningar på de ockuperade palestinska territorierna.

IFCJ har kontor i Chicago och Jerusalem. Organisationen har sedan 1983 arbetat med att skapa goda relationer mellan konservativa amerikanska judar och konservativa kristna. När våldet mellan israeler och palestinier förra våren eskalerade bildades gruppen Stand for Israel som ett sätt att mobilisera stöd till staten Israel bland de kristna.

– Judar börjar först nu inse hur djupt stöd de har från konservativa kristna, säger en av IFCJ:s grundare, rabbin Yechiel Eckstein, som också sitter i styrelsen för Stand for Israel.

– När det judiska folket fullt ut har förstått potentialen av denna enorma reservoar av god vilja kommer ni att se att stödet för Israel i USA ökar dramatiskt, säger han.

Resultatet av den nya studien bekräftar åtminstone delar av hans profetia. Två tredjedelar av de kristna som deltog i undersökningen sa att de anser att de har samma inställning som judar när det gäller ”Israel och den nuvarande kampen mot Palestina”.

Reed och Eckstein hävdar också att undersökningen slår hål på uppfattningen att de kristnas stöd till Israel är baserat på Nya testamentets profetia att återuppbyggandet av kung Davids gamla judiska rike är början på den sista tiden och föregår Kristus återkomst.

56 procent av de tillfrågade angav politiska skäl, så som Israels demokratiska värden, landets stöd till USA i kriget mot terrorism och landets funktion som en trygg hamn för förföljda judar, som den främsta orsaken till deras stöd för Israel. Och när de fick välja mellan fyra religiösa alternativ till sitt stöd för Israel, sa nästan två tredjedelar att deras främsta skäl att stödja Israel var att Gud har givit judarna landet Israel.

– Den här undersökningen bekräftar min åsikt att kristna är pålitliga och viktiga allierade, säger Eckstein.

– Jag har sett fler positiva förändringar i relationerna (mellan judar och konservativa kristna) de senaste sex månaderna än de senaste 25 åren, säger han.

Samtidigt som resultatet av undersökningen redovisades presenterade Eckstein en video som nu på söndag ska visas i ”tiotusentals” kyrkor som har över 3,2 miljoner medlemmar. Videon uppmanar de kristna att be för Israel. I videon sägs det att Israels fiender ”attackerar igen”. ”Gud har lovat att de som välsignar Israel själva kommer att välsignas”, sägs det i videon.

(021010)

Jim Lobe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *