EU halkar efter i kampen mot korruptionen

Madrid, 221208 (IPS) – På fredag uppmärksammas internationella antikorruptionsdagen. Samtidigt visar en studie att arbetet för att bekämpa korruptionen inom EU har stannat av på senare år.

Organisationen Transparency Internationals senaste rapport om korruptionen i världens länder visar att få eller inga framsteg har uppnåtts i en stor majoritet av EU-länderna under de senaste tio åren. I stället finns det enligt rapporten oroande tecken på bakslag i kampen mot korruptionen.

Enligt Transparency International har många europeiska länder utnyttjat covid-19-pandemin som en ursäkt för att inte stärka sina insatser mot korruptionen, samtidigt som arbetet för en ökad transparens i vissa fall har försvagats.

Sverige behöll sin plats som ett av världens minst korrupta länder 2021 i Transparency Internationals årliga korruptionsindex, som mäter korruptionsnivån inom den offentliga sektorn i 180 länder.

Under förra året hamnade dock flera europeiska länder på historisk låga nivåer, och under det senare decenniet uppges utvecklingen ha avstannat eller gått bakåt i en lång rad länder.

I samband med att årets siffror publicerades konstaterade Flora Cresswell vid Transparency International att även de länder i regionen som rankas högst drabbas av stora skandaler, vilket visar hur farligt det är om länder slår sig till ro i sina insatser mot korruptionen.

Inför årets internationella antikorruptionsdag konstaterar FN att världen just nu står inför flera stora utmaningar, som förvärras av de problem som korruptionen orsakar. Enligt FN:s organ mot droger och kriminalitet, UNODC, kostar korruptionen världens länder enorma belopp varje år. I Afrika beräknas motsvarande 89 miljarder dollar om året gå förlorade på grund av korruption. Det är nästan dubbelt så mycket pengar som kontinentens länder mottar i utländskt bistånd under ett år.

Baher Kamal