Orättvisor fortsätter driva på tidiga graviditeter

Madrid, 220902 (IPS) – En stor majoritet av kvinnorna i världens fattiga regioner utsätts för mängder av könsbaserade orättvisor. Det visar sig bland annat i det mycket höga antalet tonårsgraviditeter, konstaterar FN:s befolkningsfond, UNFPA.

Många studier visar hur kvinnor drabbas av orättvisor på en lång rad områden, vilket slår mot deras möjligheter att utöva sina mänskliga rättigheter. Det handlar bland annat om att kvinnor i mycket lägre grad än män sitter på beslutsfattande positioner, men också om att de utsätts för sämre arbetsförhållanden, tjänar mindre och i högre grad lever i fattigdom.

En rapport från UNFPA visar samtidigt att nästan en tredjedel av alla kvinnor i världens utvecklingsländer blev mammor första gången redan som tonåringar – och att nästan hälften av dessa unga mödrar fick sitt första barn redan innan de hunnit fylla 18 år.

Rapportförfattarna konstaterar att bristande jämställdhet och inkomstklyftor är starkt bidragande orsaker till detta – eftersom dessa förhållanden leder till att många flickor måste gifta sig redan som barn, får sluta skolan tidigt och inte får information om preventivmedel och rätten till ett sexualliv som är baserat på samtycke.

UNFPA betonar att de könsbaserade orättvisorna förvärras av konflikter och klimatrelaterade katastrofer, som gör det ännu svårare för flickor att gå i skolan eller få tillgång till den hälsorelaterade service de har behov av.

– Att nästan en tredjedel av alla kvinnor i utvecklingsländerna blir mammor redan som tonåringar innebär att det är tydligt att världen sviker dem, säger UNFPA:s chef Natalia Kanem, i ett uttalande.

Hon betonar att många tonårsmammor dessutom snabbt blir gravida igen, vilket är ett bevis för den stora bristen på information och service med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa.

I 54 utvecklingsländer lever en majoritet av de flickor som får barn innan de hunnit fylla 18 år i äktenskap eller fasta relationer. En stor del av dessa graviditeter uppges ha varit planerade, men UNFPA betonar att flickornas möjligheter att göra egna val i många fall är högst begränsat.

Även i de fall där graviditeten är frivillig så är riskerna för allvarliga och långvariga komplikationer betydligt större för tonårsmödrar. Graviditetsrelaterade komplikationer är den främsta dödsorsaken bland flickor i åldern mellan 15 och 19 år, konstaterar UNFPA.

Enligt rapporten är det också mycket vanligt att de som blir mammor mycket tidigt snabbt blir gravida igen, vilket innebär både fysiska och psykologiska risker. UFPA uppger att nästan hälften av alla graviditeter i världen inte är planerade.

Baher Kamal