Flyktingars psykiska hälsa underprioriterad

New York, 220817 (IPS) – En bråkdel av det internationella bistånd som går till sjukvården används för att bemöta psykisk ohälsa. Samtidigt konstaterar Världshälsoorganisationen, WHO, i en ny rapport att flyktingar från konfliktdrabbade områden i högre grad drabbas av bland annat… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Juliet Morrison