Flyktingars psykiska hälsa underprioriterad

New York, 220817 (IPS) – En bråkdel av det internationella bistånd som går till sjukvården används för att bemöta psykisk ohälsa. Samtidigt konstaterar Världshälsoorganisationen, WHO, i en ny rapport att flyktingar från konfliktdrabbade områden i högre grad drabbas av bland annat ångest och depression.

I en färsk rapport om flyktingar och migranters hälsa betonar WHO att flyktingar riskerar att drabbas av sämre hälsa än andra på grund av flera sociala faktorer – bland annat genom att de tvingas bo i sämre bostäder, har lägre inkomster och kan gå miste om olika grundläggande tjänster.

WHO lyfter samtidigt fram hur viktigt det är att satsa på psykisk hälsa. Timothy Mackey, professor i global hälsa vid Kaliforniens universitet i San Diego, säger till IPS att detta är ett område som ofta glöms bort. Enligt en tidigare studie gick bara 0,3 procent av det internationella hälsovårdsbiståndet till satsningar för att bemöta psykisk ohälsa mellan 2006 och 2016. Detta samtidigt som vissa flyktingar går miste om tillgången vård på grund av deras juridiska status.

Timothy Mackey säger att de bristande satsningarna på mental hälsa ofta hänger samman med att resurserna inom vården är så begränsade – och att man då väljer att satsa på behov som är mer uppenbara.

– Det är svårare att plädera för satsningar mot psykisk ohälsa än för utbrott av smittsamma sjukdomar, eller mot diabetes, cancer och hjärtsjukdomar – där det finns ett större statistiskt underlag, säger han.

Samtidigt menar Timothy Mackey att satsningar för att bemöta psykisk ohälsa också kan ge många positiva effekter på sikt. Det gäller i synnerhet bland barn, där konsekvenserna annars riskerar att bli stora både ekonomiskt och hälsomässigt.

– Att bemöta psykisk ohälsa har en preventiv effekt. Det kan spara pengar inom sjukvården och leda till bättre långsiktiga resultat.

WHO lyfter i rapporten samtidigt fram hur viktiga goda sociala förhållanden kan vara för flyktingars psykiska välmående.

Den uppfattningen delas av psykologiprofessor Michaela Hynie vid York-universitetet i Kanada. Hennes forskning visar att många av de problem som drabbar flyktingar hänger samman med social exkludering och systemrelaterad problematik, snarare än om individerna.

Michaela Hynie säger till IPS att många av de flyktingar hon har intervjuat uppger att deras välbefinnande starkt hänger samman med tillgången på stabilitet och trygghet. Av det skälet menar hon att det är viktigt att mottagarländer fokuserar på att erbjuda flyktingar möjligheter – för att de ska kunna må bra och utvecklas.

Juliet Morrison