Brasilien: Satsning på motorväg kan driva på Amazonas avskogning

Rio de Janeiro, 220817 (IPS) – En gammal förfallen motorväg som löper igenom den brasilianska delen av Amazonas ska enligt planerna rustas upp. Men miljöorganisationer är mycket kritiska till satsningen – som är en av flera som de menar riskerar att… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Mario Osava