Brasilien: Satsning på motorväg kan driva på Amazonas avskogning

Rio de Janeiro, 220817 (IPS) En gammal förfallen motorväg som löper igenom den brasilianska delen av Amazonas ska enligt planerna rustas upp. Men miljöorganisationer är mycket kritiska till satsningen – som är en av flera som de menar riskerar att driva på skövlingen av regnskog.

Den förfallna BR-319 löper igenom 885 kilometer av tropisk djungel, från Porto Velho till delstaten Amazonas centralort Manaus. Motorvägen ingick i den tidigare militärdiktaturens satsningar på att binda samman Amazonas med andra delar av landet.

Med tiden har dock återkommande skyfall och översvämningar bidragit till att vägen och dess broar alltmer har förfallit. Och redan tolv år efter att motorvägen hade invigts 1976 ansågs den vara nästan obrukbar.

Sedan länge har det dock funnits planer på att renovera vägen. Tidigare har dock naturskyddsverket Ibama gett avslag på flera ansökningar om att rusta upp motorvägen – av miljöskäl.

Under förra sommaren gav dock Ibama klartecken till en ny ansökan från landets infrastrukturdepartement – trots hård kritik från miljöorganisationer.

På senare år har naturskyddsverkets trovärdighet försvagats betydligt. Detta i takt med att högernationalisten Jair Bolsonaros regering har dragit ned på myndighetens budget och ersatt chefer på Ibama med personer som saknar tydliga kvalifikationer.

En av kritikerna till upprustningen av motorvägen är Carlos Durigan, som är ordförande för den brasilianska avdelningen av den USA-baserade organisationen Wildlife Conservation Society. Han säger till IPS att den ansökan som nu har godkänts bygger på en miljöstudie där man endast har begränsat sig till vilka konsekvenser en upprustning av vägen kommer att få i dess omedelbara närhet – och inte i ett större perspektiv.

Dessutom menar Carlos Durigan att de urfolk och lokalbefolkningar som bor i närheten av vägen inte har blivit tillräckligt konsulterade – vilket sannolikt kommer att leda till flera rättsliga processer.

En koalition av organisationer har samtidigt gått samman för att bekämpa planerna. Gruppen har bland annat publicerat en genomgång där de hävdar att det förekommit flera felaktigheter i det tillstånd som utfärdats av Ibama.

Tidigare har de som vill satsa på vägen hävdat att det egentligen inte behövs några nya miljöstudier eftersom det endast handlar om en upprustning av en befintlig väg. Men en domstol har slagit fast att vägsatsningen är att jämställa med en fullständig återuppbyggnad.

Miljöorganisationer varnar samtidigt för att de stora problemen med skogsskövling och övertaganden av urfolkens marker kommer att förvärras längs hela vägen och i dess närområden, om den återuppbyggs. Detta gäller i synnerhet i närheten av Porto Velho, som är ett område där avskogningen redan har förvärrats kraftigt på senare år.

Om BR-319 rustas upp menar aktivister att risken är stor för att miljöbrotten, skogsbränderna och det våld som omgärdar konflikter om mark, kommer att förvärras ytterligare.

Carlos Durigan påpekar att en nyrenoverad väg dessutom kommer att behöva underhållas – samtidigt som de stora skador som orsakas av skyfall och översvämningar inte ens blir lagade på de sträckor av vägen som fortfarande används i dag.

Men återuppbyggnaden av BR-319 är bara ett av flera hot som miljöaktivister menar riskerar att förvärra förstörelsen av Amazonas regnskog.

Det finns även planer på att bygga en väg genom ett skyddat område i närheten av gränsen till Peru, samt planer på att bygga flera järnvägslinjer för exporten av jordbruksprodukter från delstaten Mato Grosso.

Mario Osava