Ökad tobakskonsumtion i afrikanska länder oroar

Bulawayo, 220628 (IPS) – Konsumtionen av tobak fortsätter att minska på global nivå – men i vissa länder i Afrika är utvecklingen den motsatta. Konsekvenserna kan bli stora för en region där det redan råder stor resursbrist inom sjukvården.

Forskare vid Chicagos universitet uppger i en ny upplaga av sin rapport Tobacco Atlas att det finns 1,1 miljarder rökare i världen. Andelen på global nivå har minskat från 22,6 procent 2007 till 19,6 procent 2019. Men studien visar samtidigt att det finns länder i Afrika och andra delar av världen där tobakskonsumtionen i stället ökar.

Det är en oroande utveckling för utvecklingsländer som riskerar att drabbas av ännu fler tobaksrelaterade sjukdomsfall i framtiden, konstaterar forskarna.

– I vissa afrikanska länder ökar antalet som röker bland både unga och vuxna. Och Afrika är den region där minskningen av andelen rökare går långsammast i världen, säger studiens huvudförfattare Jeffrey Drope, professor i folkhälsa vid Illinois universitet i Chicago.

Han menar samtidigt att tobaksindustrin arbetar hårt för att övertyga regionens regeringar om hur viktig tobaken är för deras ekonomier.

– Tyvärr har de vissa framgångar med detta.

Enligt rapporten hotas de globala framgångarna mot rökningen av att andelen rökare i åldern mellan 13 och 15 år ökar i många länder – och av att tobaksbolagen inriktar sitt arbete mot fattiga länder med svaga regelverk.

– Tobaksbolagen bedriver en aggressiv marknadsföring mot barn, i synnerhet genom smaksatta produkter, säger Violeta Vulovic, ekonom och hälsoforskare vid Illinois universitet.

Hon menar att tobaksindustrins marknadsföring bland annat sker via sociala medieplattformar och genom influerare – då de känner till att detta är ”det mest effektiva sättet att förmå barn att testa att röka”.

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, orsakar tobaken över åtta miljoner dödsfall om året globalt. Drygt en miljon av dessa dödsfall beror enligt WHO på passiv rökning.

Forskarna bakom den nya studien menar att coronapandemin lett till minskande insatser mot tobaken. Samtidigt menar en av rapportförfattarna, Nandita Murukutla, att covid-19 fått många länder att inse betydelsen av att satsa på folkhälsan – som en del av det ekonomiska återuppbyggnadsarbetet.

– De länder som vill satsa på en återuppbyggnad bör sätta arbetet mot tobaken högt upp på dagordningen, säger hon.

För många afrikanska länder är samtidigt tobaken en viktig inkomstkälla, och bedömare menar att det kommer att förbli svårt att övertyga dessa länder att minska produktionen av den gröda som på stora delar av kontinenten ses som ”ett grönt guld”.

Forskare betonar att höga skatter på tobak är en viktig metod för att minska rökningen bland i synnerhet barn och ungdomar. De menar att det finns exempel på länder i Afrika som har bedrivit ett mer framgångsrikt arbete.

– Andra länder bör ta lärdom av Kenya. Det är ett exempel på ett land som har en hög tobaksskatt och som har lyckats begränsa den illegala handeln med tobak, säger Jeffrey Drope.

Han säger att Kenya genom relativt små åtgärder har lyckats öka skatteintäkterna kraftigt.

– Dessa intäkter kan sedan användas till sociala satsningar, bland annat i form av sjukvård och utbildning.

Den stora efterfrågan på cigaretter har resulterat i en omfattande smuggling av tobak mellan flera länder. Gränsen mellan Zimbabwe och Sydafrika är ett exempel – där har tullen på senare år konfiskerat tobak till enorma värden.

I slutet av förra året greps exempelvis en zimbabwisk man när han försökte smuggla in cigaretter till ett värde av motsvarande närmare 19 miljoner kronor till Sydafrika – ett land där efterfrågan på tobak har fortsatt att öka.

Ignatius Banda