FN vädjar om stöd för 222 miljoner barn i krisområden

Nairobi, 220628 (IPS) – Uppskattningsvis 222 miljoner barn i skolåldern lever i områden som är drabbade av olika typer av kriser, visar en ny FN-rapport. Samtidigt har utbildningsinsatserna för dessa barn förblivit kraftigt underfinansierade.

Siffran är betydligt högre än tidigare beräkningar och trenden är oroande, konstaterar FN:s globala utbildningsfond för barn i krisområden, ECW, i den nya rapporten.

FN:s generalsekreterare António Guterres säger att alla dessa barns rätt att gå i skolan starkt begränsas, samtidigt som de berövas sina framtidsdrömmar på grund av konflikter, att de tvingas leva på flykt, eller på grund av klimatkatastrofer.

Enligt rapporten är alla de 222 miljoner barn som lever i krisområden i snabbt behov av stöd. Nästan 79 miljoner av barnen står helt utan skola, medan de flesta övriga endast erbjuds en högst begränsad utbildning.

Studien betonar att de globala insatserna för att stötta barn i kris- och konfliktområden har förblivit kraftigt underfinansierade – och att den situationen tycks ha förvärrats ytterligare sedan coronapandemin bröt ut.

Av det skälet lanserar nu ECW den globala kampanjen #222MillionDreams, med målet att biståndsgivare, näringsliv och privata aktörer ska bidra med mer resurser till FN-fondens arbete för att erbjuda barn i krisområden en möjlighet att gå i skolan.

Gordon Brown, FN:s särskilda sändebud för global utbildning, betonar att målet – att kunna erbjuda varenda barn en skola av god kvalité – är möjligt att uppnå.

– Det som krävs nu är att vi tar ansvar och agerar för de 222 miljoner barn och ungdomar som lever i krisområden. Regeringar, den privata sektorn och stiftelser både kan och måste sätta in de resurser som behövs. Först då kan vi stärka barnen och göra det möjligt för dem att nå sin fulla potential och uppnå sina drömmar, säger han.

Joyce Chimbi