Kritik mot bristande insyn i Mexikos kolindustri

Mexico City, 220512 (IPS) – Mexiko importerar miljontals ton kol varje år för sin energiförsörjning, men har också en inhemsk kolgruveindustri. Kritiker menar dock att det är mycket svårt att få fram information om branschen – eller ens hur många kolgruvor det finns i landet.

Det är svårt att få fram information om produktionsvolymerna och förhållandena i de gruvor som levererar kol till det statliga elbolaget CFE:s kolkraftverk.

Cristina Auerbach, ordförande för organisationen Familia Pasta de Conchos, säger att det handlar om en bransch som omges av frågetecken.

– Systemet är inte transparent. Men frågan väcks sällan eftersom kolproduktionen i Mexiko inte anses viktig i ett globalt perspektiv. Men bristen på insyn är ändå problematisk, säger hon till IPS.

Hennes anhörigorganisation bildades 2006 efter att 65 arbetare hade omkommit i samband med en explosion i en kolgruva i delstaten Coahuila, en av de två delstater i norra Mexiko där kol utvinns. Det beräknas finnas ett 40-tal kolgruvor i Coahuila.

Vid sidan av den inhemska produktionen beräknas Mexiko årligen även importera nio miljoner ton kol.

En ökad öppenhet om kolproduktionen skulle enligt bedömare stärka kampen mot korruptionen, men även leda till en ökad ansvarsskyldighet och förbättrade möjligheter att ta välinformerade beslut.

Sol Pérez, vid organisationen Fundars center för forskning och analys, menar att den offentliga information som är tillgänglig om produktionen av fossila bränslen i landet är mycket bristfällig.

– Det saknas nationella register över hur många gruvorna är, samtidigt som det även förekommer anklagelser om illegal kolbrytning, säger hon till IPS.

I slutet av förra året avslöjade dock organisationen México Evalúa att det statliga CFE under 2020 hade köpt in 1,58 miljoner ton kol från 60 leverantörer i Coahuila – utan att det hade genomförts några analyser om produktionens sociala eller miljömässiga konsekvenser.

Aktivisten Cristina Auerbach menar att lokalbefolkningar offras för att kolutvinningen ska kunna fortsätta – och att regeringen låter de statliga energibolagen CFE och Pemex agera som de vill.

– De bryr sig inte om att ge oss någon information och om vi protesterar förändrar det ingenting, säger hon.

Sedan president Andrés Manuel López Obrador kom till makten 2019 har energipolitiken varit inriktad på fossila källor, vilket hämmat utvecklingen av förnybara alternativ. Detta trots att landet anses ha goda förutsättningar att bygga ut både sol- och vindenergi.

Mexiko har förblivit en storproducent av olja och gas, men de lättillgängliga fyndigheterna har med tiden minskat, vilket lett till att utvinningen minskat. Närmare tre fjärdedelar av den el som produceras i landet kommer från fossila bränslen.

Emilio Godoy